newboss
Thông tin sản phẩm newboss:
- Công ty: Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Trường Phát
- Giá bán: call
- Số lượng có trong kho: 0
- Thời gian bảo hành: 0 (tháng)
- Thông tin mô tả riêng của gian hàng:
- Thông tin khuyến mại của gian hàng:

Thông số kỹ thuật:
• Hãng sản xuất : 0
• Mã sản phẩm : 0
• Xuất xứ : 0
• Kích thước : 0
• Tính năng :
• Màu sắc: : 0
• Độ dày tấm : 0
• Độ dày nhôm : 0