Liên hệ

 

 

Công ty cổ phần Xây dựng & Thương mại Trường Phát
Km 3 + 500 Nguyễn Lương Bằng, tp. Hải Dương, Việt Nam.
Tel: (0320) 6253535 * Fax: (0320) 6258286
Email: truongphathd@gmail.com - Website: www.truongphatjsc.com.vn


Chi nhánh tại Hà Nội: 59 Đào Tấn, Ngọc Khách, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 04. 3211 5156 / 04. 3992 8967 * Fax: 04. 5211 5157
Email: newbosstp@gmail.com
- Website: www.truongphatjsc.com.vn